Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Довериха ни се
2,000+ пациенти
За вас работят
15+ медицински специалисти

Невролог

Д-р Добринка Калпачка, д.м.

Д-р Добринка Калпачка е дипломиран магистър по „Медицина“ (2012 г., МУ – София), магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (2016 г., МУ – София) и специалист по „Нервни болести“ (2018 г., МУ – София).

През 2023 г. придобива научно-образователна степен „доктор” с тема на дисертационния труд “Научно-базирана диагностика при афазия (дефиниране на прогностични индикатори при афазия, вследствие инсулт)”.

  • 10+ години
  • български, английски
  • info@alexmed.eu

График

По запитване

Работи в Клиниката по Нервни болести на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”, гр. София, от 2015 г. Нейните образователни, научни и клинични интереси са насочени в областта на спешната неврология, мозъчно-съдовите заболявания, невросонологията и езиковите нарушения след инсулт.

Съавтор е на публикации в реферирани български и чуждестранни научни издания, както и участник в национални и международни конференции и научни форуми, посветени на горепосочените проблеми.

Обучавала се е в областта на когнитивно-комуникативни нарушения, клинична практика в езиковата и говорна патология и изследване на афазия в Michigan State University, Department of Communication Sciences and Disorders, САЩ, през 2019 г.

Член е на Столична колегия на Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и Българско дружество по инсулт.

Хоноруван преподавател по Неврология в катедрите по „Логопедия” и „Медико-социални науки” в Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Контакти

  • info@alexmed.eu
  • +359 (0) 876 343 032
  • +359 (0) 876 343 037
  • гр. София, ж.к. Изток, ул. "Райко Алексиев" №26А

Работно време

Пн - Пт08:00 - 20:00
Сб - Ндпочивни дни

 

© Всички права запазени. 2023, „Медицински център Алексиев и син“ ООД.

Този уебсайт се разработва и поддържа от „Медицински център Алексиев и син“ ООД. За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.