Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Довериха ни се
2,000+ пациенти
За вас работят
15+ медицински специалисти

Консултативни прегледи и терапевтични сесии

Центърът предлага прегледи в четири медицински направления: „Нервни болести“, „Неврохирургия“, „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Психиатрия“.

Например, общият неврологичен преглед включва снемането на анамнеза и стандартен неврологичен статус и се осъществява при пациенти с неврологична симптоматика, при които до момента не е провеждан такъв преглед или липсва работна диагноза. Специализираният неврологичен преглед предполага поставена преди прегледа работна диагноза или наличие на дефинитивна диагноза на дадено заболяване.

Друг пример можем да Ви дадем с физиотерапевтичния преглед. Той включва общ преглед на опорно-двигателния апарат или фокусиран преглед върху дадена част от тялото (крайник, мускулна група, функционална двигателна единица) и се явява предпоставка за назначаване на специализирана медицинска рехабилитация.

Първичен/профилактичен консултативен преглед
Вторичен консултативен преглед
Апаратна диагностика

Първичният консултативен преглед означава първият консултативен преглед на пациент от лекар-специалист в Центъра или в домашни условия по повод на конкретно оплакване и/или налично установено заболяване и чието времетраене според обстоятелствата и използваните диагностични методи е в рамките на 45 (четиридесет и пет) до 60 (шестдесет) минути. Предвид това, че се срещаме с Вас за първи път, е необходимо обстойно да снемем анамнеза, да Ви прегледаме, да Ви назначим допълнителни изследвания (при необходимост) или да Ви предпишем съответната терапия. В случай, че нямате конкретно оплакване и/или налично установено заболяване, ще Ви проведем профилактичен консултативен преглед.

При необходимост, предлагаме функционална физиотерапевтична диагностика, която е тясно свързана с предлаганите услуги в областта на неврорехабилитацията.

Ние залагаме изключително много на проследяване на Вашето състояние във времето – най-вече по отношение на динамиката на Вашите оплаквания (т.е. клиничния ход на заболяването), както и във връзка с терапевтичния отговор към назначената терапия. Повечето неврологични заболявания са хронични и само продължителното адекватно обгрижване може да донесе желания резултат от лечението. Проследяването е под формата на вторични (контролни) консултативни прегледи, а в някои случаи може да проведем и допълващ консултативен преглед към основния преглед.

Вторичният консултативен преглед се реализира в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от проведения първичен преглед, касае същото оплакване или установено налично заболяване на пациента, има за цел да проследи динамиката в здравословното състояние на пациента и ефективността от назначената терапия, и времетраене му според обстоятелствата и използваните диагностични методи е в рамките на 30 (тридесет) до 45 (четиридесет и пет) минути. За пациенти с хронични заболявания, предлагаме и дългосрочно проследяване чрез контролни консултативни прегледи с тестова диагностика или апаратна диагностика с ЕЕГ, като периодът на провеждане се определя изрично от лекуващия лекар и обичайно надхвърля стандартния период от 30 (тридесет) дни.

Допълващият консултативен преглед се явява своеобразно продължение на първичния или вторичния консултативен преглед, назначава се по преценка на лекуващия лекар и времетраене му е в рамките на 15 (петнадесет) минути.

При пациенти с неврологична симптоматика, преглагаме и апаратна диагностика. Основният фокус е върху използването на електрофизиологията в диагностичния процес. Това включва електроенцефалография (ЕЕГ), актиграфия и динамометрия. Прилагат се различни протоколи за ЕЕГ според нуждите на пациента.

Центърът разширява стандартната функционална физиотерапевтична диагностика в рамките на физиотерапевтичният преглед със специализирана тестова и апаратна диагностика.

При необходимост, можем да изготвим и експертни становища, които да послужат пред административни органи, застрахователни дружества или др. лица, както и извършване на експертни оценки и невропсихологични изследвания от клиничен психолог.

Психотерапевтична (семейна) терапия и логопедични сесии се предлагат за пациенти със специфична симптоматика и нужди.

При невролог

вкл. с апаратна диагностика

При физиотерапевт

с вкл. тестова/апаратна диагностика

Онлайн консултации

по преценка на лекар

При неврохирург

Психологична помощ

Изготвяне на експертно становище

което да послужи пред административен орган, застрахователно дружество или др. лице

Мултидисциплинарен екип

Разполагаме с екип от невролози, неврохирурзи, физиотерапевти, психиатри, психолози, неврорехабилитатори и логопеди.

Ценоразпис

Важно: Ценоразписът може се актуализира периодично с акт на управителя или прокуриста на лечебното заведение.

Контакти

  • info@alexmed.eu
  • +359 (0) 876 343 032
  • +359 (0) 876 343 037
  • гр. София, ж.к. Изток, ул. "Райко Алексиев" №26А

Работно време

Пн - Пт08:00 - 20:00
Сб - Ндпочивни дни

 

© Всички права запазени. 2023, „Медицински център Алексиев и син“ ООД.

Този уебсайт се разработва и поддържа от „Медицински център Алексиев и син“ ООД. За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.