Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Довериха ни се
2,000+ пациенти
За вас работят
15+ медицински специалисти

Ценоразпис

Утвърден на 12.12.2022 г., посл. изм. 01.04.2024 г. В сила от 15.04.2024 г.

Центърът не работи с Националната здравноосигурителна каса и/или с конкретни застрахователни дружества и/или здравноосигурителни фондове. При необходимост, издаваме необходимите Ви документи за възстановяване на направените разходи.

Цените на всички услуги в Центъра са в български лева. 

Всички предлагани в Центъра медицински услуги подлежат на заплащане от пациента по утвърден от лечебното заведение ценоразпис:

 • услуги при специалист по нервни болести
 • услуги при специалист по физикална и рехабилитационна медицина
 • услуги при специалист неврохирург
 • психологични консултации
 • онлайн консултации
 • неврорехабилитация
 • пакетни услуги за комплексно неврологично възстановяване
 • административни услуги.

При специалист по нервни болести

Първичен/профилактичен консултативен преглед
100.00 лв.
Продължителност: 45 мин.
Първичен/профилактичен консултативен преглед с тестова диагностика
120.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин. Подходящ е за диагностика и лечение на неврологично заболяване, изискващо специфична компетентност.
Първичен/профилактичен консултативен преглед с включен ЕЕГ-20
120.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин. Подходящ е за диагностика и лечение на неврологично заболяване, изискващо провеждане на електроенцефалография (ЕЕГ), напр., епилепсия, състояния след травма на главата, възпалителни и съдови заболявания на мозъка, инсулти, и др. Включва стандартно ЕЕГ изследване.
Контролен консултативен преглед
80.00 лв.
Продължителност: 30-45 мин. Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед.
Контролен консултативен преглед с тестова диагностика
100.00 лв.
Продължителност: 30-45 мин. Провежда се в период, изрично определен от лекуващия лекар.
Контролен консултативен преглед с включен ЕЕГ-20
100.00 лв.
Продължителност: 30-45 мин. Провежда се в период, изрично определен от лекуващия лекар. Включва стандартно ЕЕГ изследване.
Допълващ консултативен преглед
30.00 лв.
Продължителност: 15 мин. Допълващ първичния или контролния преглед, по преценка на лекуващия лекар.
Консултативен преглед, с включено домашно посещение
220.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин. По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента и/или вече диагностицираното заболяване.
Апаратна диагностика с ЕЕГ-20
80.00 лв.
Продължителност: 30 мин. Стандартно ЕЕГ изследване
Апаратна диагностика с ЕЕГ-60
170.00 лв.
Продължителност: 90 мин. Провежда се по преценка на лекуващия лекар в състояние на будност и/или сън.
Апаратна диагностика с ЕЕГ-120
260.00 лв.
Продължителност: 150 мин. Провежда се по преценка на лекуващия лекар в състояние на будност и/или сън.
Апаратна диагностика с ЕЕГ-Flex
250.00 лв.
Продължителност: 60-120 мин. Провежда се по преценка на лекуващия лекар в неопределено време с цел фокусирана диагностика.
Актиграфия – 7
170.00 лв.
Продължителност 7 дни. Провежда се преценка на лекуващия лекар за период от 7 дни.
Актиграфия – 14
270.00 лв.
Продължителност: 14 дни. Провежда се преценка на лекуващия лекар за период от 14 дни.
Транскраниална пулсова стимулация TPS
500.00 лв.
Продължителност: 45 мин. Провежда се преценка на лекуващия лекар.
Транскраниална пулсова стимулация TPS х 6
2700.00 лв.
Продължителност: 45 мин./процедура. Включва 6 бр. процедури, които се реализират до 30 дни от датата на закупуване на пакета. Провежда се преценка на лекуващия лекар.
Изготвяне на експертно становище от специалист по нервни болести, което да послужи пред административен орган, застрахователно дружество или др. лице
50.00 лв.
Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента.

При специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Първичен/профилактичен консултативен преглед с тестова и/или апаратна диагностика
100.00 лв.
Продължителност: 45 мин.
Контролен консултативен преглед с тестова и/или апаратна диагностика
80.00 лв.
Продължителност: 30-45 мин. Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед.
Допълващ консултативен преглед
30.00 лв.
Продължителност: 15 мин. Допълващ първичния или контролния преглед, по преценка на лекуващия лекар.
Изготвяне на експертно становище от специалист по физикална и рехабилитационна медицина, което да послужи пред административен орган, застрахователно дружество или др. лице
50.00 лв.
Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента.

При специалист неврохирург

Първичен/профилактичен консултативен преглед
100.00 лв.
Продължителност: 45 мин.
Контролен консултативен преглед
80.00 лв.
Продължителност: 30-45 мин. Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед.
Допълващ консултативен преглед
30.00 лв.
Продължителност: 15 мин. Допълващ първичния или контролния преглед, по преценка на лекуващия лекар.
Изготвяне на експертно становище от специалист неврохирург, което да послужи пред административен орган, застрахователно дружество или др. лице
50.00 лв.
Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента.

Психологически консултации

Първичен/профилактичен консултативен преглед от психиатър
100.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин.
Контролен консултативен преглед от психиатър
80.00 лв.
Продължителност: 30-45 мин. Провежда се в рамките на 30 дни следващи първичния преглед.
Невропсихологично изследване за явяване на ТЕЛК
120.00 лв.
Продължителност 60-90 мин. Включва специализирана оценка от клиничен психолог за явяване пред експертна лекарска комисия и издаване на експертно становище въз основа на проведеното изследване. Експертното становище се изготвя в срок от 2 работни дни.
Невропсихологично изследване при деца (3-6 години)
150.00 лв.
Продължителност: 90 мин. Включва специализирана диагностика (по преценка на лекуващия лекар) от клиничен психолог на общото психологическо състояние за лица до 6 години. Реализира се в рамките на 1 или 2 посещения, вкл. с участието на родители/настойници.
Невропсихологично изследване при деца и юноши (7-18 години)
180.00 лв.
Продължителност: 120 мин. Включва специализирана диагностика (по преценка на лекуващия лекар) от клиничен психолог на общото психологическо състояние за лица между 7 и 18 години. Реализира се в рамките на 1 посещение от 120 мин. или 2 посещения по 60 мин./всяко, вкл. с участието на родители/настойници.
Невропсихологично изследване при възрастни
120.00 лв.
Продължителност: 60-90 мин. Включва специализирана диагностика (по преценка на лекуващия лекар) от клиничен психолог на общото психологическо състояние за лица над 18 години.
Оценка на личностни характеристики (личностов профил)
200.00 лв.
Продължителност: 120 мин. Включва психологическа оценка на личността по специализиран клиничен тест MMPI. Докладът от изследването се изготвя в срок от 2 работни дни. Реализира се в рамките на 2 посещения по 60 мин./всяко, с цел провеждане на изследването и последващо обсъждане на резултатите.
Оценка на вниманието (хиперактивност/дефицит на внимание) при възрастни
150.00 лв.
Продължителност: 90 мин. Включва психологическа оценка на вниманието по предварително определен специализиран набор от тестове.
Встъпителна (оценъчна) сесия с клиничен психолог
120.00 лв.
Продължителност: 60-90 мин. Първоначална среща за оценка на нуждата от терапия.
Встъпителна (оценъчна) сесия при сънни нарушения
120.00 лв.
Продължителност: 75 мин. Включва специализирана диагностика от клиничен психолог при установени сънни нарушения.
Специализирана консултация при сънни нарушения (sleep couching)
100.00 лв.
Продължителност: 60 мин. Специализирана терапия, при установена нужда от фокусирано върху съня консултиране.
Индивидуална психотерапевтична сесия
80.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин. Провежда се при установена нужда от продължителна индивидуална терапия.
Фамилна психотерапевтична сесия
120.00 лв.
Продължителност: 80-90 мин. Провежда се при установена нужда от продължителна фамилна терапия.
Встъпително интервю за участие в психотерапевтична група
40.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин. Първоначална среща за оценка на нуждата от групова терапия.
Психотерапевтична група (1 посещение)
40.00 лв.
Продължителност: 90 мин. Включва 1 посещение, след преминато встъпително интервю
Изготвяне на експертно становище от психиатър, което да послужи пред административен орган, застрахователно дружество или др. лице
50.00 лв.
Забележка: В тази категория не попадат документи, които формират поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента.

Онлайн консултации

Консултативен преглед, проведен онлайн
100.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин. По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента и/или вече диагностицираното заболяване

Неврорехабилитация

Кинезиологичен анализ
60.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин.
Кинезиологичен анализ, с включено домашно посещение
90.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин. По преценка на лекар, при съобразяване с оплакванията на пациента и/или вече диагностицираното заболяване.
Специализирана неврорехабилитация Т-60
60.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин. Подходяща при парези (хемипареза, монопареза, квадрипареза); нарушения на походка, равновесие и координация; болки в кръста, врата и торакалния дял; и др. Включва кинезитерапия с уреди, специализирани уреди за постурален контрол, VR-асистирана терапия и др., по преценка на лекуващия екип.
Специализирана неврорехабилитация Т-60 х 5
270.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Специализирана неврорехабилитация Т-60, с включено домашно посещение
90.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин.
Специализирана неврорехабилитация Т-40
50.00 лв.
Продължителност: 30-40 мин. Подходяща при неврологични заболявания, предразположени към отпадналост и умора. Включва кинезитерапия с уреди, специализирани уреди за постурален контрол, VR-асистирана терапия и др., по преценка на лекуващия екип.
Специализирана неврорехабилитация Т-40 х 5
225.00 лв.
Продължителност: 30-40 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Специализирана неврорехабилитация Т-40, с включено домашно посещение
75.00 лв.
Продължителност: 30-40 мин.
Високоенергийна лазер терапия – сканираща (1 зона)
60.00 лв.
Продължителност: 20-30 мин.
Високоенергийна лазер терапия – сканираща (1 зона) х 5
270.00 лв.
Продължителност: 20-30 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Високоенергийна лазер терапия – мануална (1 зона)
40.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин.
Високоенергийна лазер терапия – мануална (1 зона) х 5
180.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Високоинтензивна електромагнитна терапия (до 2 зони)
40.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин.
Високоинтензивна електромагнитна терапия (до 2 зони) х 5
180.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Електротерапия
20.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин.
Електротерапия х 5
90.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Електростимулация (до 2 полета)
20.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин.
Електростимулация (до 2 полета) х 5
90.00 лв.
Продължителност: 15-20 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Мекотъканна мобилизация
50.00 лв.
Продължителност: 20-30 мин.
Мекотъканна мобилизация х 5
225.00 лв.
Продължителност: 20-30 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Мануална терапия
50.00 лв.
Продължителност: 20-30 мин.
Мануална терапия х 5
225.00 лв.
Продължителност: 20-30 мин. / процедура. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 30 дни от датата на закупуване на пакета.
Лечебен масаж
80.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин.
Групова кинезитерапия (1 посещение)
35.00 лв.
Продължителност: 60 мин. Включва 1 посещение, след преценка на лекар и при съобразяване с оплакванията на пациента. Провежда се с 3-5 участници.
Логопедична диагностика
80.00 лв.
Продължителност: 60 мин.
Логопедична терапия Л-40
50.00 лв.
Продължителност: 30-45 мин. Продължителността на терапевтичната сесия зависи от вида на нарушението, работоспособността, концентрацията и обема на внимание на пациента, по преценка на логопед след проведена диагностика.
Логопедична терапия Л-40 х 5
225 мин.
Продължителност: 30-45 мин. / терапия. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 45 дни от датата на закупуване на пакета.
Логопедична терапия Л-60
60.00 лв.
Продължителност: 60 мин. Продължителността на терапевтичната сесия зависи от вида на нарушението, работоспособността, концентрацията и обема на внимание на пациента, по преценка на логопед след проведена диагностика.
Логопедична терапия Л-60 х 5
270.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин. / терапия. Включва 5 бр. процедури. Провеждат се до 45 дни от датата на закупуване на пакета.
Логопедична терапия Л-90
90.00 лв.
Продължителност: 90 мин. Продължителността на терапевтичната сесия зависи от вида на нарушението, работоспособността, концентрацията и обема на внимание на пациента, по преценка на логопед след проведена диагностика.

Комплексно неврологично възстановяване

Пакет "Встъпителен-разширен"

Включва общо 17 бр. посещения на пациента в лечебното заведение:

 • 1 бр. първичен консултативен преглед при специалист по нервни болести, с тестова и/или апаратна диагностика;
 • 1 бр. първичен консултативен преглед при специалист по физикална и рехабилитационна медицина, с тестова и/или апаратна диагностика;
 • 1 бр. кинезиологичен анализ;
 • 1 бр. индивидуална психотерапевтична сесия;
 • 1 бр. фамилна психотерапевтична сесия;
 • 1 бр. обучение на членове на семейството от неврорехабилитатор (50-60 мин.);
 • 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-60;
 • 1 бр. контролен консултативен преглед при специалист по нервни болести.

Провеждат се в рамките на 45 дни от датата на закупуване на пакета.

При 100% авансово плащане
При 50% авансово плащане

Цена: 1075.00 лв.

Заплаща се еднократно при заявяване на пакетната медицинска услуга.

Цена: 1140.00 лв.

Заплаща се на две вноски:

1ва вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 570.00 лв. 

 • Заплаща се при заявяване на пакетната медицинска услуга.

2ра вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 570.00 лв.

 • Заплаща се преди 9то посещение в лечебното заведение.

Пакет "Встъпителен-основен"

Включва общо 13 бр. посещения на пациента в лечебното заведение:

 • 1 бр. първичен консултативен преглед при специалист по нервни болести, с тестова и/или апаратна диагностика;
 • 1 бр. първичен консултативен преглед при специалист по физикална и рехабилитационна медицина, с тестова и/или апаратна диагностика;
 • 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-60;
 • 1 бр. контролен консултативен преглед при специалист по нервни болести.

Провеждат се в рамките на 45 дни от датата на закупуване на пакета.

При 100% авансово плащане
При 50% авансово плащане

Цена: 765.00 лв.

Заплаща се еднократно при заявяване на пакетната медицинска услуга.

Цена: 810.00 лв.

Заплаща се на две вноски:

1ва вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 405.00 лв. 

 • Заплаща се при заявяване на пакетната медицинска услуга.

2ра вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 405.00 лв.

 • Заплаща се преди 7мо посещение в лечебното заведение.

Пакет "Встъпителен-основен-мобилен"

Включва общо 13 посещения в домашни условия:

 • 1 бр. първичен консултативен преглед при специалист по нервни болести, с тестова диагностика;
 • 1 бр. първичен консултативен преглед при специалист по физикална и рехабилитационна медицина, с тестова диагностика;
 • 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-60;
 • 1 бр. контролен консултативен преглед при специалист по нервни болести.

Прегледите и процедурите се провеждат в условията на домашно посещение, в рамките на 45 дни от датата на закупуване на пакета.

При 100% авансово плащане
При 50% авансово плащане

Цена: 1020.00 лв.

Заплаща се еднократно при заявяване на пакетната медицинска услуга.

Цена: 1080.00 лв.

Заплаща се на две вноски:

1ва вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 540.00 лв. 

 • Заплаща се при заявяване на пакетната медицинска услуга.

2ра вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 540.00 лв.

 • Заплаща се преди 7мо домашно посещение.

Пакет "Поддържащ-10"

Включва общо 11 посещения на пациент в лечебното заведение:

 • 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-60;
 • 1 бр. контролен консултативен преглед при специалист по нервни болести.

Провеждат се в рамките на 45 дни от датата на закупуване на пакета.

При 100% авансово плащане
При 50% авансово плащане

Цена: 580.00 лв.

Заплаща се еднократно при заявяване на пакетната медицинска услуга.

Цена: 610.00 лв.

Заплаща се на две вноски:

1ва вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 305.00 лв. 

 • Заплаща се при заявяване на пакетната медицинска услуга.

2ра вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 305.00 лв.

 • Заплаща се преди 6то посещение в лечебното заведение.

Пакет "Поддържащ-10-мобилен"

Включва общо 11 домашни посещения:

 • 10 бр. специализирана неврорехабилитация Т-60;
 • 1 бр. контролен консултативен преглед при специалист по нервни болести.

Прегледите и процедурите се провеждат в условията на домашно посещение, в рамките на 45 дни от датата на закупуване на пакета.

При 100% авансово плащане
При 50% авансово плащане

Цена: 740.00 лв.

Заплаща се еднократно при заявяване на пакетната медицинска услуга.

Цена: 790.00 лв.

Заплаща се на две вноски:

1ва вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 395.00 лв. 

 • Заплаща се при заявяване на пакетната медицинска услуга.

2ра вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 395.00 лв.

 • Заплаща се преди 6то домашно посещение.

Пакет "Поддържащ-20"

Включва общо 21 посещения на пациент в лечебното заведение:

 • 20 бр. специализирана неврорехабилитация Т-60;
 • 1 бр. контролен консултативен преглед при специалист по нервни болести.

Провеждат се в рамките на 60 дни от датата на закупуване на пакета.

При 100% авансово плащане
При 50% авансово плащане

Цена: 1090.00 лв.

Заплаща се еднократно при заявяване на пакетната медицинска услуга.

Цена: 1150.00 лв.

Заплаща се на две вноски:

1ва вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 575.00 лв. 

 • Заплаща се при заявяване на пакетната медицинска услуга.

2ра вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 575.00 лв.

 • Заплаща се преди 11то посещение в лечебното заведение.

Пакет "Поддържащ-20-мобилен"

Включва общо 21 домашни посещения:

 • 20 бр. специализирана неврорехабилитация Т-60;
 • 1 бр. контролен консултативен преглед при специалист по нервни болести.

Прегледите и процедурите се провеждат в условията на домашно посещение, в рамките на 60 дни от датата на закупуване на пакета.

При 100% авансово плащане
При 50% авансово плащане

Цена: 1380.00 лв.

Заплаща се еднократно при заявяване на пакетната медицинска услуга.

Цена: 1460.00 лв.

Заплаща се на две вноски:

1ва вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 730.00 лв. 

 • Заплаща се при заявяване на пакетната медицинска услуга.

2ра вноска (50% от стойността на пакетната медицинска услуга): 730.00 лв.

 • Заплаща се преди 11то домашно посещение.

Административни услуги

Достъп до история на заболяването
Не се дължи такса.
При предварително уговорен ден/час. Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за достъп от правоимащото лице или от упълномощено от него лице ведно с нотариално заверено пълномощно и/или удостоверение за наследници.
Копие на история на заболяване
30.00 лв.
До 5 работни дни. Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за копие от правоимащото лице или от упълномощено от него лице ведно с нотариално заверено пълномощно и/или удостоверение за наследници и срещу заплащане на съответната такса, лечебното заведение предоставя копие от поддържаното от лечебното заведение медицинско досие на пациента. При изпращане по куриер, куриерските услуги са за сметка на пациента.
Дубликат на експертно становище и/или амбулаторен лист
3.00 лв.
При възникнала необходимост. Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за издаване на дубликат. При изпращане по куриер, куриерските услуги са за сметка на пациента.
Дубликат на фактура и/или касова бележка
3.00 лв.
При възникнала необходимост. Услугата се предоставя след подаване на писмено заявление за издаване на дубликат. При изпращане по куриер, куриерските услуги са за сметка на пациента.

Контакти

 • info@alexmed.eu
 • +359 (0) 876 343 032
 • +359 (0) 876 343 037
 • гр. София, ж.к. Изток, ул. "Райко Алексиев" №26А

Работно време

Пн - Пт08:00 - 20:00
Сб - Ндпочивни дни

 

© Всички права запазени. 2023, „Медицински център Алексиев и син“ ООД.

Този уебсайт се разработва и поддържа от „Медицински център Алексиев и син“ ООД. За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.