Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Довериха ни се
2,000+ пациенти
За вас работят
15+ медицински специалисти

Специализaция в лечението на неврологични заболявания

Медицински център „Алексиев и син” обединява медицински специалисти с различен професионален опит в областта на неврокинезиологичното (семейно) възстановяване. Като специализиран център по неврология и неврорехабилитация, интегрираме в дейността си знанията и уменията на невролози, физиотерапевти и неврорехабилитатори и – според симптоматиката на пациента – я разширяваме чрез професионалната намеса на неврохирурзи, психиатри, психолози, логопеди и ерготерапевти. Това ни дава възможност за интердисциплинарен подход, което смятаме за ключова добавена стойност за пациентите.

Какво лекуваме?

 • Пристъпни състояния и епилепсии
 • Нарушения на съня и бодърстването
 • Мозъчен инсулт и други форми на мозъчно-съдова болест
 • Множествена склероза и демиелинизиращи заболявания на централната нервна система
 • Болест на Паркинсон и други двигателни нарушения
 • Главоболие
 • Остри и хронични болкови синдроми в гърба и в крайниците
 • Вертижни синдроми
 • Нарушения на статиката и походката с неврологична генеза
 • Атаксии и други разстройства на малко мозъчната функция
 • Миастения гравис и нарушения на нервно-мускулното предаване
 • Автоимунни и неавтоимунни полиневропатии
 • Мускулни дистрофии
 • Черепно-мозъчни травми и други травматични увреди на централната и периферната нервни системи
 • Тревожно разстройство, депресия и други психиатрични състояния при неврологични заболявания
 • Неврологични заболявания със съчетан характер

Понятието „неврологични заболявания“ е много широко и включва голямо разнообразие от нервни болести и състояния. Това поставя пред нас не малко предизвикателства, които ще се опитаме да решим на базата на нашия опит и възможности.

Защо се фокусираме и върху неврорехабилитация? За съжаление немалка част от неврологичните заболявания водят до инвалидизация с различна тежест и времева рамка. Паралелното съчетаване на неврологичното лечение заедно с качествената неврорехабилитация дава значими шансове на пациента да се възстанови задоволително или напълно.

По-долу може да намерите информация за най-често срещаните неврологични и интердисциплинарни неврологични заболявания и състояния

Мозъчен инсулт

Мозъчният инсулт е несъмнено добре познато заболяване и е свързан най-вече с висока остатъчна инвалидизация на пациентите. Понятието „инсулт“ включва остро настъпила увреда на съдовете на мозъка. В най-честия случай, тази увреда е свързана със запушване (тромбоза) на кръвоносен съд (т.нар. исхемичен инсулт) и в по-малка степен със спукване, в резултат на което кръвта от съдовете преминава в околната тъкан и я разрушава (т.нар. хеморагичен инсулт). Тъй като инсултът уврежда директно различни части (структури) на мозъка, последствията за пациентите са често сериозни. 

Всеки от Вас е чувал за близки или роднини, преживели „мозъчен удар“, които са с обездвижени крайници или със загуба на говор. Инсултът, обаче, е много по-комплексно заболяване, засягащо не само двигателната или речевата функция, но и настроението, паметта, познавателните функции, както и редица други функции.

Лечението на острата фаза на инсулта (т.е. в първите дни) трябва да бъде проведено в болнични условия. След изписването, обаче, лечението трябва да продължи. Ние ще Ви прегледаме, ще оценим прецизно степена на увреда, ще оптимизираме медикаментозната терапия и  ще проведем функционално изследване на двигателната и изъндвигателната функция, след което ще назначим най-точната за Вас рехабилитация.

Знаем, че инсултът е предизвикателство не само за Вас като пациент, но и за Вашите близки, затова предлагаме не само медицинска рехабиталиция, но и адекватна психологическа подкрепа на семейството Ви.

Епилепсия

Епилепсията е едно от най-сложните неврологични заболявания. Характеризира се с появата на епилептични пристъпи, познати още като припадъци, гърчове, гранд мал и др. В годините доц. Александър Алексиев се превърна в един от най-добрите епилептолози в България, посвещавайки 45 години на това заболяване. Негов последовател е д-р Филип Алексиев, който – заедно със своя екип – продължава клиничната и научната работа в тази област. Това прави Медицински център „Алексиев и син“ един от малкото в България, специализиращи по отношение на диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с епилепсия.

Ако сте получили пристъп, ние ще Ви прегледаме общо и неврологично, ще назначим и проведем електроенцефалография (стандартна, продължителна или специална), ще поставим точната диагноза или при невъзможност – ще назначим допълнителни изследвания, които да потвърдят или отхвърлят епилепсията. В последствие ще назначим терапия и ще Ви предложим проследяване на заболяване. При нужда ще включим неврорехабилитация. Защо? В някои случаи епилептичните пристъпи са само част от симптомите на друго заболяване, изискващо двигателна терапия.

Множествена склероза (МС)

Множествената склероза (МС) принадлежи към т.нар. демиелинизиращи заболявания на централната нервна система. В резултат на автоимунен възпалителен процес, а в по-късен етап и на дегенерация, възникват т.нар. плаки на демиелинизация, които могат да засегнат различни части на главния мозък и/или гръбначния мозък. Това обуславя голямото разнообразие от симптоми при МС.

Заболяването протича най-вече под формата на пристъпи, т.е. неврологични оплаквания с продължителност минимум 24 часа и в повечето случаи – продължаващи до няколко дни или седмици. Типични са зрителните нарушения поради засягане на зрителния нерв (ретробулбарен неврит), със замъгляване или загуба на части от зрителното полe, както и развиващата се най-често в рамките на няколко дни слабост (пареза) в един или повече крайници. Част от МС симптомите са още различни сетивни прояви като изтръпване, стягане, болка, нарушена координация, двойно виждане, позиви по малка нужда и др.

МС е сложно заболяване, изискващо както болнично лечение (напр., когато пациентът е в пристъп или когато се включва т. нар. имуномодулираща терапия), така и продължително фокусирано и общо обгрижване. Най-голямата част от него заема неврорехабилитацията, която обхваща терапевтично разнообразието от симптоми и състояния в рамките на МС.

Ако имате потвърдена диагноза МС, ние ще проведем обстоен неврологичен и функционален физиотерапевтичен преглед, след което ще дадем параметрите на медикаментозното лечение, както и на необходимата неврорехабилитационна терапия. Ще проследим внимателно във времето развитието на заболяването, както и ефекта на лечението, което ще ни даде възможността за „фина настройка“ на терапията спрямо индивидуалните нужди на пациента. Тъй като МС е заболяване на младата възраст, когато Вие работите и имате много отговорности, ние ще се погрижим заболяването да не Ви ограничава и да можете да водите активен начин на живот.

Болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон (БП) е най-често срещания Паркинсонов синдром. Това са група невродегенеративни заболявания, които засягат много важни структури на мозъка, имащи основно участие в двигателната функция.

БП е сложно заболяване, което има както двигателни, така и извъндвигателни прояви. Типичните двигателни симптоми са треперенето (тремор) на горен крайник, общо повишеното напрежение на мускулите (ригиден мускулен тонус), както и забавените движения (брадикинезия). Характерна за БП е и общата (постурална) нестабилност на тялото, което често води до падания и наранявания.

Често, обаче, са налице и редица извъндвигателни симптоми, част от които се развиват дори и дълго време преди моторните прояви. Това е, например, т.нар. поведенческо нарушение по време на REM сън (REM behavior sleep disorder, накратко RBD), което се характеризира с буйно поведение по време на сън, вкл. с викане, удряне, надигане в леглото. Пациентите нямат спомен за тези събития, но често може да пострада партньора по легло, както и самия пациент. RBD се дължи на засягане на определена част на мозъка, която ни обездвижва по време на сън, така че да нямаме възможност двигателно да изживяваме сънищата и по този начин да се нараним или да ударим околните. RBD може да бъде дългогодишен предвестник на болестта на Паркинсон, без да са се появили каквито и да било други Паркинсонови симптоми. 

Друга типична извъндвигателна изява на БП е запекът, който може трудно да бъде овладян медикаментозно. Депресията и общата промяна на личността също често настъпват много преди моторната изява на заболяването.

Ние познаваме добре комплексния характер на БП, което и дава доста точен поглед върху заболяването. Знаем, че БП не може да бъде излекувана, но също така ни е известно, че при съчетано медикаментозно, неврорехабилитационно и психиатрично-психологическо лечение, Вие или Ваш близък с това заболяване може да живее „нормален живот“ с минимум ограничения. Силата ни е именно в интердисциплинарната концепция за лечението на БП, която включва различни специалисти с различни гледни точки върху заболяването, а именно това е от което се нуждаете и Вие.

Главоболие

Главоболието е добре познат на всички ни симптом. Този термин, обаче, включва голямо разнообразие от състояния, различаващи се по своята причина и протичане. В своята епизодична и най-вече хронична форма, главоболието може да се явява подчертано инвалидизиращ фактор в ежедневието.

Продължителните и хронифицирани болки в главата могат значително да Ви ограничат в ежедневието, което неминуемо нарушава качеството Ви на живот. Към тази категория спадат тензионното главоболие, мигрената, цервикогенното главоболие, но също и някои по-специфични форми като клъстърно главоболие, тригеминална невралгия, хемикрания континуа и др. 

Докато вариантът „заболя ме глава, взех си едно хапче и ми мина“ със сигурност не буди притеснения във Вас, то хроничната мигрена или хроничната тригемино-автономна болка, например, изискат доста по-комплексен подход. В тези случаи, можем да Ви предложим съчетан подход в продължителното проследяване и терапията на този феномен. Така сме в състояние терапевтично да овладеем „черните дни“, в които главоболието Ви отнема цялата енергия и желание за живот.

Главоболието може да бъде признак и на други заболявания (напр., мозъчен кръвоизлив, аневризма, тумор и др.) и/или да е придружено от други неврологични симптоми. Ето защо, е необходимо да Ви се проведе внимателен неврологичен преглед и при нужда да се назначат допълнителни изследвания, след което ще се реши в каква посока да се фокусира терапията.

Болков синдром в гърба

Болковият синдром в гърба е понятие, обхващащо различни състояния, при които болките в различни части на гърба са водеща изява. В основата на това е нарушената функция на различни ставно-мускулни и нервни единици.

Гръбначният стълб е най-сложната костно-хрущялна структура в нашето тяло, която ни държи изправени през целия ни живот. Във времето, обаче, огромното натоварване, което понася, прави гръбначния стълб уязвим. Чували сте термини като „шипове“, „ошипяване“, „ишиас“, „лумбаго“, „дискова херния“, както и понякога сте взимали „таблетка за болка в кръста“. Ние познаваме добре концептуалните положения, които стоят зад тези термини, което ни дава възможност да дадем точната диагноза и най-вече – да назначим подходящото лечение. Част от тези болкови синдроми са хронифицирани във времето, поради което може да предложим неврорехабилитация, както и неврологична оценка със съответната медикаментозна терапия. 

Хронична болка

Хроничната болка като цяло е един сложен феномен, който има способността да доведе до съществена инвалидизация. Тук не разглеждаме болката като заболяване, а като водещ симптом на различни състояния. Пример за това е невропатната болка в рамките на диабетната полиневропатия, постерпетичната невралгия при херпес зостер инфекция и др., които изискват по-широк подход за овладяването им.

Извън медикаментозната терапия срещу болката, можем да предложим специализирана неврорехабилитация. Също, често болката в хроничната си форма е резултат или води до значителен психически товар, поради което можем да предложим и психотерапевтично лечение.

Наше основно правило е, че болката трябва да бъде агресивно третирана и потисната, тъй като има потенциала да наруши значително ежедневието Ви. По тази причина, Ви предлагаме един комплексен прочит на хроничния болков синдром, с назначаване на възможно най-точната терапия.

Световъртеж

Световъртежът сам по себе си не е заболяване, а субективен (т.е. възприеман само от пациента) симптом. Може да бъде под формата на илюзия за „въртене“ на околната среда и предмети в пространството, пропадане, замайване. Също така, може да бъде придружен от гадене, повръщане, главоболие, тревожност, обща нестабилност. Въпреки че в основата си се касае за отоневрологичен проблем, ние знаем, че това е едно доста комплексно явление и може да бъде предизвикано от нарушение на функцията на вестибуларния апарат, но също и от инсулт, пристъп на МС, епилептичен пристъп, прием на медикаменти и т.н. 

Нашата задача е да Ви прегледаме обстойно и да преценим каква е причината, а при нужда – да назначим допълнителни изследвания, след което да Ви предложим точното лечение.

Нарушения на съня

Нарушенията на съня са една голяма група заболявания и състояния, произтичащи от болестни промени на т.нар. цикъл сън-бодърстване, който всеки от нас има в рамките на денонощието. Д-р Филип Алексиев е наследил интереса си към тези заболявания от доц. Александър Алексиев, поради което във времето се е създала традиция в диагностиката и лечението им.

Тук спадат безсънието (инсомнията), нарушенията на дишането по време на сън (най-често обструктивната сънна апнея), синдромът на неспокойните крака, парасомниите, нарушенията на циркадния ритъм и др.

Безсъние

Безсънието е много добре познато с всеки от характерните си симптоми – затруднено заспиване, често пробуждане през нощта, ранно окончателно събуждане, усещане за неободрителен сън. Съществена е, обаче, разликата между няколкото безсънни нощи, които всеки от нас може да има от време на време, и продължителното хронифицирано безсъние, което нарушава Вашето нормално функциониране в рамките на 24-часовото денонощие. С други думи, инсомнията може да бъде от временно състояние до инвалидизиращо пациента заболяване.

Ние имаме опит с инсомнията и заедно с Вас може да се справим с нея в краткосрочен и дългосрочен план. Даването на „една таблетка за сън и заменянето ѝ с друга, в случаите когато не работи“ не е ефикасно, поради което ние имаме изградени алгоритми за лечение, където водещ е сънномедицинският прочит. Това ни дава възможност да Ви предложим точната терапията.

Обструктивна сънна апнея

Обструктивната сънна апнея (ОСА) се характеризира с пълни (апнеи) или непълни (хипопнеи) паузи в дишането по време на сън. Тези паузи се повтарят многократно през нощта и от тях страдат различни органи (най-вече Вашите съдове, сърце и мозък), тъй като водят до недостатъчен приток на кислород (хипоксемия и хипоксия). Касае се за хронично състояние, което обикновено се развива в рамките на години и в следствие на многократно повтарящите се паузи сънят се нарушава значително като макро- и микроструктура. Това не го усещате в началните етапи на заболяването, но на Вашите партньори по легло правят впечатление силното хъркане, неспокойният сън, промяна на цвета на кожата с посиняване по време на паузите. В последствие се появява дневна умора и атаки на сънливост, които за съжаление по време на шофиране могат да доведат до фатални инциденти. 

При съмнение за ОСА, ние ще Ви снемем подробна сънномедицинска анамнеза, след което при необходимост ще назначим диагностика. Основните изследвания, които е необходимо да бъдат проведени в такива случаи, са полисомнографията или нейният по-ограничен вариант – респираторната полиграфия. От няколко години си партнираме с Лабораторията за изследване на нарушенията на съня към Медицински център „Инспиро“, която е напълно оборудвана за провеждането както на нощни, така и на дневни сънномедицински записи. Д-р Филип Алексиев и д-р Димитър Тасков са и част от сомнологичния екип на МЦ „Инспиро“, което от своя страна дава възможност за тясно сътрудничество в диагностиката, както и за проследяване на резултатите от назначената СРАР-терапия в последствие.

Разбира се, има и други форми на сънна апнея, които също са ни добре познати. Ето защо, сме в състояние да Ви поставим с най-голяма точност диагноза, както и да предложим адекватно лечение.

Синдром на неспокойните крака

Синдромът на неспокойните крака (Restless Legs Syndrome, накратко RLS) е известен още като болест на Willis-Ekbom. Основните симптоми на RLS са засилващите се към вечерта безпокойство в краката, съчетано с различни субективно изключително неприятни усещания (изтръпване, стягане, болка и др.) в краката – най-често в подбедриците и стъпалата.

RLS може да съпровожда някои соматични заболявания, като например захарния диабет или хроничната бъбречна недостатъчност, но може да бъде и идиопатичен, т.е. без ясно отграничим пусков фактор. Ако имате характерните оплаквания за RLS, ние ще ги изслушаме внимателно, ще снемем подробна анамнеза, след което ще преценим дали имате нужда от допълнителна диагностика (напр., изследване на нивата на феритин, електроневрография и др.) или ще включим точната терапия за RLS. Към това може да въведем и неврорехабилитационен план, с който ефектът на лечението ще стане още по-осезаем и по-продължителен.

Мултидисциплинарен екип

Разполагаме с екип от невролози, неврохирурзи, физиотерапевти, психотерапевти и психолози, неврорехабилитатори, логопеди.

Mедицински услуги

Терапевтичните схеми са приспособени към основното заболяване, което лекуваме, и най-вече към Вашите индивидуални особености.

Ценоразпис (извадка)

Невролог - Първичен/профилактичен консултативен преглед
100.00 лв.
Продължителност: 45 мин.
Невролог - Първичен/профилактичен консултативен преглед с включен ЕЕГ-20
120.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин. Подходящ е за диагностика и лечение на неврологично заболяване, изискващо провеждане на електроенцефалография (ЕЕГ), напр., епилепсия, състояния след травма на главата, възпалителни и съдови заболявания на мозъка, инсулти, и др. Включва стандартно ЕЕГ изследване.
Физиотерапевт - Първичен/профилактичен консултативен преглед с вкл. тестова и/или апаратна диагностика
100.00 лв.
Продължителност: 45 мин.
Неврохирург - Първичен/профилактичен консултативен преглед
100.00 лв.
Продължителност: 45 мин.
Психиатър - Първичен/профилактичен консултативен преглед
100.00 лв.
Продължителност: 45-60 мин.
Индивидуална психотерапевтична сесия
80.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин.
Специализирана неврорехабилитация Т-60
60.00 лв.
Продължителност: 50-60 мин. Подходяща при парези (хемипареза, монопареза, квадрипареза); нарушения на походка, равновесие и координация; болки в кръста, врата и торакалния дял; и др. Включва кинезитерапия с уреди, специализирани уреди за постурален контрол, VR-асистирана терапия и др., по преценка на лекуващия екип.
Специализирана неврорехабилитация Т-40
50.00 лв.
Продължителност: 30-40 мин. Подходяща при неврологични заболявания, предразположени към отпадналост и умора. Включва кинезитерапия с уреди, специализирани уреди за постурален контрол, VR-асистирана терапия и др., по преценка на лекуващия екип.

Контакти

 • info@alexmed.eu
 • +359 (0) 876 343 032
 • +359 (0) 876 343 037
 • гр. София, ж.к. Изток, ул. "Райко Алексиев" №26А

Работно време

Пн - Пт08:00 - 20:00
Сб - Ндпочивни дни

 

© Всички права запазени. 2023, „Медицински център Алексиев и син“ ООД.

Този уебсайт се разработва и поддържа от „Медицински център Алексиев и син“ ООД. За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.